Logowanie dla członków

Zaloguj się żeby mieć dostęp do informacji dla członków kołaSelekcja jeleni


KRYTERIA ODSTRZAŁU PDF

 

Kryteria Odstrzału

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego

 

Rodzaj odstrzału

Poroże

rok życia

Opis poroża

Ocena

Selekcyjne

do 85% byków zaplanowanych do odstrzału

1 poroże

2 rok życia

- szpicaki o długości tyk do 30 cm,


prawidłowe

- szpicaki o długości tyk powyżej 30 cm, oraz o tykach rozwidlonych i koronne


nieprawidłowe

2 - 4 poroże

3 - 5 rok życia

- byki niekoronne


prawidłowe

 - byki koronne

nieprawidłowe

5 i 9 poroże

4–5

rok życia

- wszystkie byki niekoronne

i jednostronnie koronne


prawidłowy

- byki obustronnie koronne

nieprawidłowe

Łowne

do 15% byków zaplanowanych do odstrzału

10 poroże i powyżej

11 rok życia i starsze

- wszystkie byki bez względu na formę poroża

prawidłowy

 

Ustalenia dodatkowe

 1. Za odnogę przyjmuje się odrost o długości powyżej:

  - 2 cm w pierwszym porożu

  - 5 cm w drugim porożu i starszych

 2. Pozyskanie myłkusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na przyznay rodzaj odstrzału.

 

 

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału danieli – byków

 

Rodzaj odstrzału

Poroże

rok życia

Opis poroża

Ocena

Selekcyjne

do 85% byków zaplanowanych do odstrzału

1 poroże

rok życia

- guzikarze oraz szpicaki o średniej długości tyk do 15 cm,

prawidłowe

guzikarze oraz szpicaki o średniej długości tyk powyżej 15 cm,

nieprawidłowe

2 poroże

rok życia

wszystkie szydlarze i łyżkarze o średniej długości tyk do 40 cm


prawidłowe

- formy wyższe

nieprawidłowe

3 i 6 poroże

4–7

rok życia

- wszystkie formy poniżej łopatacza, łopatacze o długości łopat do 1/3 długości poroża oraz łopatacze o zatokach rozcinających płaszczyznę łopaty co najmniej do połowy jej długości lub szerokośc


prawidłowy

- formy wyższe

nieprawidłowe

Łowne

do 15% byków zaplanowanych do odstrzału

7 poroże

i starsze, 8 rok życia i starsze

- wszystkie byki bez względu na formę poroża

prawidłowy

 

Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze w każdej klasie wieku i nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich

 

 


Kryteria oceny prawidłowości odstrzału sarn – rogaczy

 

Rodzaj odstrzału

Poroże

rok życia

Opis poroża

Ocena

Selekcyjne

do 70% liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału

1 poroże

rok życia

- guzikarze oraz szpicaki 


prawidłowe

 formy wyższe

nieprawidłowe

2 - 4 poroże

3 - 5 rok życia

do nieregularnego szóstaka włącznie


prawidłowe

- formy wyższe

nieprawidłowe

Łowne

do 30% liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału

5 poroże

i starsze, 6rok życia i starsze

- wszystkie rogacze bez względu na formę poroża

prawidłowy


Ustalenia dodatkowe:

 

 1. Za odnogę przyjmuje się odrost o długości:

  - powyżej 2 cm w pierwszym porożu

  - powyżej 3 cm w drugim i starszych

 2. W przypadku uszkodzenia mechanicznego jednej tyki oceny dokonuje się na podstawie wyglądu drugiej zakładając, że tyka uszkodzona miała taki sam kształt (zasada ta dotyczy wszystkich samców zwierzyny płowej).

 

 

 


Wielkopolskie kryteria selekcji samców zwierzyny płowej obowiązuja od 2018 r

Za selekcyjne uznaje się wszystkie szydlarze i myłkusy bez względu na wiek

Jeleń

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości powyżej:

- 2 cm w pierwszym porożu

- 5 cm w drugim porożu i starszych

Rodzaj odstrzału

Poroże

Odstrzał prawidłowy „o”

Odstrzał nieprawidłowy „x”

opis form poroża

selekcyjny

– do 85 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

1

szpicaki o średniej długości tyk do 30 cm

szpicaki o średniej długości tyk powyżej 30 cm, rozwidlone, koronne i formy wyższe

2-4

byki niekoronne

byki koronne

5-9

Wszystkie formy niekoronne i jednostronnie koronne

formy wyższe

łowny

– min 15 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

10 i starsze

bez względu na formę poroża

brak

 

Daniel

Rodzaj odstrzału

Poroże

Odstrzał prawidłowy „o”

Odstrzał nieprawidłowy „x”

opis form poroża

selekcyjny

– do 85 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

1

szpicaki o średniej długości tyk do 15 cm

szpicaki o średniej długości tyk powyżej 15 cm

2

wszystkie szydlarze i łyżkarze o średniej długości tyk do 40 cm

formy wyższe

3-6

wszystkie formy poniżej łopatacza, łopatacze o długości łopat do 1/3 długości poroża oraz łopatacze o zatokach rozcinających płaszczyznę łopaty co najmniej do połowy jej długości lub szerokości

formy wyższe

łowny

– min 15 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

7 i starsze

bez względu na formę poroża

brak

 

 

Sarna

Rodzaj odstrzału

Poroże

Odstrzał prawidłowy „o”

Odstrzał nieprawidłowy „x”

opis form poroża

selekcyjny

– do 70 % ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału

1

guzikarze, szpicaki

formy wyższe

2- 4

do nieregularnego szóstaka włącznie

formy wyższe

łowny

– min 30 % ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału

5 i starsze

bez względu na formę poroża

brak

 

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości:

- powyżej 2 cm w pierwszym porożu

- powyżej 3 cm w drugim i starszych